Detoxikačná kúra a chemizácia

Detoxikačná kúra

Detoxikačná kúra a chemizácia

V dnešnom svete máme mnoho pozitívnych a užitočných nástrojov, ktoré nám denne uľahčujú život. Môžeme povedať, že v súčasnosti väčšina ľudí z dnešnej populácie žije pohodlný život a netrpí nedostatkom potravy a vody. Prináša to so sebou i druhú stránku, teda nedostatok pohybu a stravu plnú chemických látok. Je nutná dôkladná detoxikačná kúra. V minulosti prebiehala detoxikačná kúra v našom organizme automaticky a my sme sa tým vôbec nemuseli zaťažovať. Situácia sa však za pár desaťročí výrazne zmenila a náš organizmus si len ťažko zvyká na tieto zmeny. Samozrejme máme sa dobre, ako sme už spomínali, ale s našou spokojnosťou a dostatkom zdrojov prichádza i mnoho komplikácií.

Telo je postavené tak, aby sa pohybovalo, no súčasná doba si nevyžaduje také telesné výkony ako v minulosti. Preto máme často problémy s kostrovým systémom, ale tiež kĺbami a svalmi. Mnoho ľudí trpí alergiami a poruchami imunity, čo má vplyv na našu kvalitu života. Príčina zhoršovania sa tohto stavu nie je oficiálne odhalená, no často sa prikladá práve zmene v životnom prostredí a tiež v našom celkovom životnom štýle. Teda môžeme hovoriť o chemizácii v prostredí a v potrave. Mali by sme sa postupne naučiť žiť tak, aby sme využívali všetky prednosti dnešnej doby, ale súčasne boli zdravými ľuďmi.