Paraziti kolem nás

Paraziti

Paraziti kolem nás

Náš svět je neuvěřitelně pestrý a nás obklopují nejrůznější formy života. Člověk se v současnosti cítí být králem naší planety, ale tento pocit ho umí snadno přivést k jeho konci. Postupně se začínají dít věci, které nasvědčují tomu, že by mělo dojít ke změně v našem myšlení. Zajímavou formou života jsou parazity. Paraziti jsou velmi průbojné a nevzdávají se, ale zároveň jsou velmi zranitelné, protože při zničení zdroje jejich potravy je velmi pravděpodobné, že dojde k jejich vyhynutí. Měli bychom se zamyslet nad zranitelností nejen parazitů, ale také celkovou zranitelností tohoto světa.

Samozřejmě je zcela přirozené, že dochází ke změnám, které zde probíhají neustále, jde však o to, do jaké míry jsou tyto změny únosné. V současnosti se v mnoha zemích řeší třídění odpadu, jeho recyklace a revitalizace mnoha skládek. Měli bychom se však zamyslet nad těmito řešeními. Obce a města investují mnoho financí do fungování tohoto odpadního systému, ale je to stále jen hašení požáru. Nepředcházíme tímto problémem a je to pro nás v podstatě uzavřený kruh. Proto bychom měli konečně přistoupit k tomu, že problémem budeme předcházet dříve než vzniknou. To znamená, že v ideálním případě bychom neměli vytvářet odpady.